Jogterületek
 • alkotmányjog,
 • büntetőjog,
 • családjog,
 • egészségügyi jog,
 • emberi jogok,
 • gazdasági jog,
 • kártérítési jog,
 • kisebbségi jog,
 • médiajog,
 • orvosi műhibák,
 • polgári jog,
 • szellemi alkotások joga,
 • személyiségi jogok
 • szerzői jog,
 • társasági jog.